Muzyka – Gordonki

ZAJĘCIA PROWADZONE W OPARCIU O TEORIĘ E.E. GORDONA

Kim był Edwin Elias Gordon?

Edwin Elias Gordon był profesorem Temple University w Filadelfii i University of South Carolina, pedagogiem i psychologiem muzyki, twórcą teorii uczenia się i nauczania muzyki od najwcześniejszych lat życia, za co wielokrotnie został nagradzany. Autor prac naukowych, podręczników do nauki muzyki oraz siedmiu standaryzowanych testów zdolności i osiągnięć muzycznych. Swoją koncepcję poparł badaniami empirycznymi – prowadził zajęcia z dziećmi.

O TEORII SŁÓW KILKA

Możliwości uczenia się nigdy nie są większe niż w chwili narodzin, dlatego tak ważne jest, aby kierować dzieckiem i jego edukacją muzyczną – nieformalną, już od samego początku. Im wcześniej dziecko otrzyma podstawy, tym wcześniej skorzysta z późniejszej edukacji.

Kluczowym zagadnieniem w teorii jest pojęcie „audiacji”, a zatem rozumienia muzycznego, myślenia muzycznego, myślowego przetwarzania muzyki. Audiacja jest wówczas, gdy przywołujemy i rozumiemy to, co wcześniej spostrzegliśmy, rozróżniliśmy i odczuliśmy. Nie jest wrodzona, ale można ją rozwijać i dzieje się to w czasie edukacji muzycznej. Muzyka stanowi język, którym możemy komunikować się z innymi. Dzięki audiacji dziecko nie boi się pomyłek podczas wykonywania utworów muzycznych – mimo pomyłki wykonuje utwór dalej.

Podczas zajęć posługujemy się językiem muzycznym, odbywa się dialog muzycznym – śpiewamy, rytmizujemy, zwracamy uwagę na oddech, poruszamy się. Korzystamy z całej palety barw jaką daje nam muzyka – z różnorodności skal i rytmów. Wykorzystujemy w tym celu to, co nam najbliższe, a zatem głos ludzki.

 

Zajęcia odbywać się będą

środa 18:00-19:00

sobota 9:00 – 10:00