Kodowanie i programowanie

Kodowanie super sprawa – to nauka i zabawa

Odpowiadając na pytanie „Co nam daje kodowanie?”, można powiedzieć że wprowadza i uczy dzieci:

– algorytmicznego myślenia,

– rozpoznawania wzorców,

– sekwencjonowania,

– pętli,

– warunków,

– debugowanie,

Nauka programowania to przede wszystkim rozwijanie zdolności ogólnych takich jak:

– sposób spostrzegania, myślenia, zdolność obserwacji i wyciągania wniosków,

– opisywania zależności zachodzących między zdarzeniami i obiektami,

– myślenie przyczynowo – skutkowe,

– kształcenie wyobraźni i fantazji,

– zdobywanie umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych,

– doskonalenie umiejętności przetwarzania zdobytych wiadomości i twórczego ich modyfikowania poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów,

– rozwijanie tzw. myślenia komputacyjnego (jest to proces znajdowania rozwiązań dla skomplikowanych, otwartych problemów),

– rozwój pomysłowości i krytycyzmu,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności

 

Dzieci będą zapoznawały się z tajnikami programowania, przygotowywały swoje umysły do nabywania umiejętności kodowania poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość a także koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej i wiele innych wartości.

Zajęcia odbywać się będą 

środa 17:00-18:00

sobota 12:00-13:00